Thăm dò mức độ phổ biến của các kỹ thuật

Các bạn đồng nghiệp thân mến

Nhằm nâng cao hiệu quả của trang web, chúng tôi muốn biết về mức độ phổ biến của những kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp ở Việt Nam.

Xin các bạn vui lòng trả lời bảng câu hỏi sau:

 

 

Với câu trả lời của các bạn, chúng tôi có thể giúp các bạn khám phá những kỹ thuật mới, cũng như khai thác hết khả năng chẩn đoán của những kỹ thuật mà bạn đang có.

Xin cảm ơn các bạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: