Khảo sát nhu cầu của độc giả

Để tăng hiệu quả của trang web, chúng tôi muốn xác định rõ nhu cầu của người đọc đối với đề tài Thăm dò chức năng hô hấp.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin theo thứ tự ưu tiên của các nhu cầu này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: