Hãy cho chúng tôi biết bạn là ai

Để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thiết thực của đa số các bạn, chúng tôi muốn biết đối tượng độc giả của trang web hiện nay đang hành nghề trong lĩnh vực nào.

Các bài viết trong tương lai sẽ ưu tiên hướng đến nhóm đối tượng chiếm đa số.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: